BUDINÁ

Novohrad, Slovensko

Cuzje slová

Cuzje slová Viacerje slová sa ňemeckiho (borg de:borgen, dach de:Dach, firhang de:Vorhang, gang de:Gang, hamovať de:hemmen, kasňa de:Kasten, koch de:kochen, […]

Taktoka skloňujeme

Muskí rod Pád Singulár Plurál Nominatív (kto? čo?) chlap chlapi Genitív (z koho? z čoho?) chlapa chlapov Datív (komu? čomu?) […]

Meľínok jazykovedy

Zámena -iu > -ú u prídavňích mien (staršú, menšú) Zámena ô > vo (kvon, pvozňi) alebo o/ó (voľa, moj brat, […]